Fisking

I Otra og Byglandsfjorden, samt i vassdragene rundt er det gode fiskeforhold. Her kan man få ørret, noe bekkerøye og abbor, men det er i vassdragene sør for Fennefossen. I Byglandsfjorden kan man få en egen lakseart som kalles bleke.

Fiskekort til selges i sportsbutikkene på Evje og på campingplassene.