Priser

Prisene er per natt. Se oversiktskart nederst på siden for plasseringen til de ulike plassene og hyttene. 

Lavsesong: 27. april til 22. juni og 12. august til 1.oktober.
Høysesong: 22. juni til 12. august.

Camping Lavsesong Høysesong
Comfortplass (asfaltert plass u/strøm)                 260 kr 310 kr
Caravan + bil (u/strøm) 260 kr 310 kr
Bobil , telt + bil (u/strøm) 260 kr 310 kr
Vandretelt (mc, sykkel) 150 kr 200 kr
Tillegg for strøm 40 kr 40 kr

 

Hytter og leiligheter Standard Sengeplasser Lavsesong Høysesong
Type A:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
***** 2-4 800 kr 1025 kr
Type C:
13, 14, 15, 16, 17
***** 4-6 1050 kr 1350 kr
Type D:
18
***** 6-8 1250 kr 1550 kr
Type E:
19, 20, 22, 23
*** 2 395 kr 460 kr
Type F:
9, 10, 11, 12
**** 2 560 kr 660 kr
Leilighet A
24
***** 4-5 1275 kr 1475 kr
Leilighet B
25
***** 4-5 1175 kr 1375 kr

 Oversiktskart camping

 Last ned større versjon av kartet.