Priser

 Prisene er per natt. Se oversiktskart nederst på siden for plasseringen til de ulike plassene og hyttene.

Lavsesong    : 26. april - 21. juni og 11. august - 29.september   

Høysesong I : 21. juni - 11. august

Camping Lavsesong Høysesong I   
Comfortplass (asfaltert plass u/strøm)                 285 kr 335-395 kr
Caravan + bil (u/strøm) 260-285 kr 335 kr
Bobil , telt + bil (u/strøm) 260-285 kr 335 kr
Vandretelt (mc, sykkel) 150 kr 200 kr
Tillegg for strøm 40 kr 40 kr

 

Hytter og leiligheter Standard Sengeplasser Lavsesong Høysesong I   
Type A:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
***** 2-4 825kr 1050 kr
Type C:
13, 14, 15, 16, 17
***** 4-6 1150 kr 1450 kr
Type D:
18
***** 6-8 1350 kr 1750 kr
Type E:
19, 20, 22, 23
*** 2 400 kr 475 kr
Type F:
9, 10, 11, 12
**** 2 575 kr 675 kr
Leilighet A
24
***** 4-5 1275 kr 1525 kr
Leilighet B
25
***** 4-5 1175 kr 1425 kr

 Oversiktskart camping

 Last ned større versjon av kartet.